Đáp án bài 22 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 22

Bài 22:

27 con gà gồm:

1 + 2 + 6 = 9 (phần)

Số gà trống là:

27 : 9 = 3 (con)

Số gà mái là:

3 x 2 = 6 (con)

Số gà con là:

3 x 6 = 18 (con)

Đáp số: 3 gà trống

6 gà mái

18 gà con.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận