Đáp án bài 22 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

Đáp án bài 22 Bài 22: 27 con gà gồm: 1 + 2 + 6 = 9 (phần) Số gà trống là: 27 : 9 = 3 (con) Số gà mái là: 3 x 2 = 6 (con) Số gà con là: 3 x 6 = 18 (con) Đáp số: 3 gà trống 6 gà mái 18 gà con. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 22

Bài 22:

27 con gà gồm:

1 + 2 + 6 = 9 (phần)

Số gà trống là:

27 : 9 = 3 (con)

Số gà mái là:

3 x 2 = 6 (con)

Số gà con là:

3 x 6 = 18 (con)

Đáp số: 3 gà trống

6 gà mái

18 gà con.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: