Đáp án bài 21, phần 2, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 21 Các số trong phạm vi 100

Bài 21.

4 + 40 – 20 = 24 28 + 30 – 57 = 1
94 – 43 + 15 = 89 48 – 16 – 22 = 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận