Đáp án bài 21 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 21 (P7)

Bài 21.

Lớp của Lan, khi cho đi 10 cây thì còn lại số cây là:

50 – 10 = 40 (cây).

Lớp của Tùng sau khi nhận thêm 10 cây mới có được 40 cây.

Vậy trước khi nhận thêm 10 cây, số cây lớp của Tùng trồng được là: 40 – 10 = 30 (cây).

Đáp số: 30 cây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận