Đáp án bài 21 – Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 2

Đáp án bài 21 Lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một: 10 – ( 4 + 4 ) = 2 ( học sinh) Đáp số: 2 học sinh. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 21

Lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một:

10 – ( 4 + 4 ) = 2 ( học sinh)

Đáp số: 2 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: