Đáp án bài 21 – Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 21

Lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một:

10 – ( 4 + 4 ) = 2 ( học sinh)

Đáp số: 2 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận