Đáp án bài 21.7 – Bài tập về công thức hóa học – SBT Hóa học 8

Đáp án bài 21.7 – Bài tập về công thức hóa học – SBT Hóa học 8 Bài 21.7 : a) Công thức hoá học đơn giản của magie sunfua : Số mol Mg kết hợp với lưu huỳnh : = 3 : 24 = 0,125 (mol) Số mol S kết hợp với magie : = 4 : 32 = 0,125 ( mol ) Như vậy : 0,125 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,125 mol nguyên tử S. Suy ra công thức hoá học đơn giản của magie sunfua là MgS. b) Phương án D. Thành phần của sản...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 21.7 – Bài tập về công thức hóa học – SBT Hóa học 8

Bài 21.7 :

a) Công thức hoá học đơn giản của magie sunfua :

Số mol Mg kết hợp với lưu huỳnh :

{n}_{Mg} = 3 : 24 = 0,125 (mol)

Số mol S kết hợp với magie :

{n}_{S} = 4 : 32 = 0,125 ( mol )

Như vậy : 0,125 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,125 mol nguyên tử S. Suy ra công thức hoá học đơn giản của magie sunfua là MgS.

b) Phương án D. Thành phần của sản phẩm :

Theo đề bài : 3g Mg kết hợp vừa đủ với 4 g S, hoặc 6 g Mg kết hợp vừa đủ với 8 g S.

Nếu trộn 8g Mg với 8g S sẽ sinh ra 6 + 8 = 14 (g) MgS và còn dư 8 – 6 = 2 (g) Mg.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: