Đáp án bài 204, phần 11, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 204 Các số trong phạm vi 100

Bài 204.

33; 55; 99.

Số lớn nhất là 99.

Số nhỏ nhất là 33.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận