Đáp án bài 202, phần 11, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 202 Các số trong phạm vi 100

Bài 202.

11; 14; 16; 41; 44; 46; 61; 64; 66.

Số lớn nhất là 66.

Số nhỏ nhất là 11.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận