Đáp án Bài 20 – Sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

| Tin mới | Tag:

Bài 20 – Sự ăn mòn kim loại

ĐÁP ÁN

20.1 A

20.2. D

20.3. B

20.4. D

20.5. D

20.6. c

20.7. D

20.8 C

20.9. D

20.10. D

20.11. B

20.12. B

20.13. A

20.18 Hợp kim bị ăn mòn điện hoá học.

Zn là điện cực âm, bị ăn mòn. Cu là điện cực dương không bị ăn mòn.

20.19 a) AI (điện cực âm) bị ăn mòn, Fe (điện cực dương) không bị ăn mòn.

b) Fe (điện cực âm) bị ăn mòn, Cu (điện cực dương) không bị ăn mòn.

c) Fe (điện cực âm) bị ăn mòn, Sn (điện cực dương) không bị ăn mòn.

20.20 Ở những vết sây sát của vật làm bằng sắt tráng kẽm sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học.

20.21 Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

hóa 12

=> mZn = 0,04.65 = 2,6 (g) ;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12

Bình luận
0

Bình luận