Đáp án bài 20 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 20 (P7) Bài 20. Trước khi cho, Ngọc có số kẹo là: 25 + 13 = 38 (cái kẹo). Trước khi nhận, Mai có số kẹo là: 25 – 13 = 12 (cái kẹo). Đáp số: Ngọc: 38 cái kẹo; Mai: 12 cái kẹo. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 20 (P7)

Bài 20.

Trước khi cho, Ngọc có số kẹo là:

25 + 13 = 38 (cái kẹo).

Trước khi nhận, Mai có số kẹo là:

25 – 13 = 12 (cái kẹo).

Đáp số: Ngọc: 38 cái kẹo; Mai: 12 cái kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: