Đáp án bài 20 – Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 20

Bài 20:

Xe thứ nhất chuyển đi 5 người thì còn:

25 – 5 = 20 (người)

Xe thứ hai nhận thêm 5 người thì có:

32 + 5 = 37 (người)

Khi đó xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất:

37 – 20 = 17 (người)

Đáp số: 17 người.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận