Đáp án Bài 2: Viết các số đo dưới dạng số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: a) Có đơn vị đo là mét: 3m 4dm = 3,4m; 2m 5cm = 2,05m; Loading... 21m 36cm = 21,36m. b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét: 8dm 7cm = 8,7dm; 4dm 32mm = 4,32dm; 73mm = 0,73dm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm = 3,4m;

2m 5cm = 2,05m;

Loading…

21m 36cm = 21,36m.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm = 8,7dm;

4dm 32mm = 4,32dm;

73mm = 0,73dm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: