Đáp án bài 2 – Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ (Phần 1)

Đáp số bài 2 a. Số cây dừa có trong vườn là: 48 : 25 × 5 = 120 (cây) b. Tổng số của số cây dừa và số cây cau có trong vườn là: 120 + 48 = 168 (cây) Tỉ số của số cây dừa và tổng số cây dừa và cây cau là: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp số bài 2

a. Số cây dừa có trong vườn là:

48 : 25 × 5 = 120 (cây)

b. Tổng số của số cây dừa và số cây cau có trong vườn là:

120 + 48 = 168 (cây)

Tỉ số của số cây dừa và tổng số cây dừa và cây cau là:

Đáp số bài 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: