Đáp án bài 2 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 2: Số que tính Hồng có tất cả: 32 + 18 = 50 (que tính) Đáp số : 50 que tính. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Số que tính Hồng có tất cả:

32 + 18 = 50 (que tính)

Đáp số : 50 que tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: