Đáp án bài 2 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Số que tính Hồng có tất cả:

32 + 18 = 50 (que tính)

Đáp số : 50 que tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận