Đáp án Bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như hình dưới đây: Thể tích hình hộp chữ nhật I là: 12 x 8 x 5 = 480 () Hình hộp chữ nhật II có chiều dài là: 15 – 8 = 7 (cm) Thể tích hình chữ nhật II là: 7 x 6 x 5 = 210 () Thể tích của khối gỗ là: 480 + 210 = 690 () Đáp số: 690 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như hình dưới đây:

Thể tích hình hộp chữ nhật I là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm^3 )

Hình hộp chữ nhật II có chiều dài là:

15 – 8 = 7 (cm)

Thể tích hình chữ nhật II là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm^3 )

Thể tích của khối gỗ là: 480 + 210 = 690 (cm^3 )

Đáp số: 690cm^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: