Đáp án bài 2 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 2

Vì phân số cần tìm bằng phân số 4/7 nên có:

Đáp án bài 2

Hiệu số phần bằng nhau:

7 – 4 = 3 (phần)

Tử số của phân số cần tìm là:

69 : 3 × 4 = 92

Mẫu số của phân số cần tìm là:

92 + 69 = 161

Phân số cần tìm là: 92/161

Đáp số: 92/161

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận