Đáp án bài 2 – Phần 2 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM Năm 2013

Đáp án đề toán thi vào lớp 6 AMSTERDAM 2013 Bài 2. Tìm số có bốn chữ số (a ≠ b ≠ c ≠ d). Biết: + + + d = 8098 Đáp án: Ta có: a x1000 + x 2 + + d = 8098 Suy ra 6 < a ≤ 8 + Nếu a = 8 => = 8032 + Nếu a = 7 => = 7532 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề toán thi vào lớp 6 AMSTERDAM 2013

Bài 2. Tìm số có bốn chữ số overline{abcd} (a ≠ b ≠ c ≠ d). Biết: overline{abcd} + overline{bcd} + overline{cd} + d = 8098

Đáp án:

Ta có: a x1000 + overline{bcd} x 2 + overline{cd} + d = 8098

Suy ra 6 < a ≤ 8

+ Nếu a = 8 => overline{abcd} = 8032

+ Nếu a = 7 => overline{abcd} = 7532

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: