Đáp án bài 2 – Phần 2 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM Năm 2013

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề toán thi vào lớp 6 AMSTERDAM 2013

Bài 2. Tìm số có bốn chữ số overline{abcd} (a ≠ b ≠ c ≠ d). Biết: overline{abcd} + overline{bcd} + overline{cd} + d = 8098

Đáp án:

Ta có: a x1000 + overline{bcd} x 2 + overline{cd} + d = 8098

Suy ra 6 < a ≤ 8

+ Nếu a = 8 => overline{abcd} = 8032

+ Nếu a = 7 => overline{abcd} = 7532

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận