Đáp án bài 2 – Phần 1 – Đề thi vào lớp 6 môn Toán – TRƯỜNG THPT CHUYÊN AMSTERDAM Năm 2007

| Tin mới | Tag:

Bài 2. Tìm x biết: (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) +… + (x + 26) = 210

Đáp án:

x = 2,5

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận