Đáp án Bài 2: Nhân số đo thời gian với một số – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Tóm tắt: 1 vòng: 1 phút 25 giây 3 vòng:… phút… giây ? Giải Thời gian bé Lan ngồi trẽn đu quay 3 vòng là: 1 phút 25 giây X 3 = 4 phút 15 giây Đáp số: 4 phút 15 giây. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Tóm tắt:

1 vòng: 1 phút 25 giây

3 vòng:… phút… giây ?

Giải

Thời gian bé Lan ngồi trẽn đu quay 3 vòng là:

1 phút 25 giây X 3 = 4 phút 15 giây

Đáp số: 4 phút 15 giây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: