Đáp án Bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

a.

b. Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

Viết ngay kết quả tính

3,6 x 4,34 = 15,624

16 x 9,04 = 144,64

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận