Đáp án bài 2 – Nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc – chương IV – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 2 Bài 2. Đoạn thẳng PQ dài là: 45 – 14 = 31 (cm) Đáp số: 31cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2

Bài 2.

Đoạn thẳng PQ dài là:

45 – 14 = 31 (cm)

Đáp số: 31cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: