Đáp án Bài 2: Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: 1= 1/1000 = 0,001 5,216 = 5,216 x 1000 = 5216 13,8= 13,8 x 1000 =13800 0,22 = 0,22 x 1000 = 220 b) 1= 1000 1,969 = 1,969 x 1000 =1969 1414= 1414 x 1000000 = 250000 19,54 = 19,54 x 1000000 = 19540000 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

1cm^3 = 1/1000dm^3 = 0,001 dm^3

5,216m^3 = 5,216 x 1000 dm^3 = 5216dm^3

13,8m^3 = 13,8 x 1000 dm^3 =13800dm^3

0,22m^3 = 0,22 x 1000 dm^3 = 220 dm^3

b) 1dm^3 = 1000cm^3

1,969dm^3 = 1,969 x 1000 cm^3 =1969 cm^3

1414m^3 = 1414 x 1000000 cm^3 = 250000cm^3

19,54 m^3 = 19,54 x 1000000 cm^3 = 19540000 cm^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: