Đáp án Bài 2: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Tính lần lượt diện tích tam giác ABM, diện tích hình thang MBCN và diện tích tam giác NCD rồi cộng các kết quả đó lại với nhau. Bài giải: Diện tích tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 () Diện tích hình thang MNCB là: (20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 () Diện tích tam giác NCD là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 () Diện tích mảnh đất là: 254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 () Đáp số: 1835,06. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Tính lần lượt diện tích tam giác ABM, diện tích hình thang MBCN và diện tích tam giác NCD rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

Bài giải:

Diện tích tam giác ABM là:

24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m^2 )

Diện tích hình thang MNCB là:

(20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m^2 )

Diện tích tam giác NCD là:

25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m^2 )

Diện tích mảnh đất là:

254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 (m^2 )

Đáp số: 1835,06m^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: