Đáp án Bài 2: Luyện tập (trang 94, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120×2 : 3=80 (m). Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 – 5 = 75 (m). Diện tích của thửa ruộng là: (120+80) × 752 = 7500 (m2 ) 1 thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg) Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg) Đáp số: 4837,5 (kg) thóc. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120×2 : 3=80 (m).

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 – 5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là: (120+80) × 752 = 7500 (m2 )

1m^2 thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: