Đáp án Bài 2: Luyện tập trang 88, SGK – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Tam glảc ABC có đáy AC và đường cao AB.

Tam giác DEG có đáy DE và đường cao GD.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận