Đáp án Bài 2: Luyện tập ( trang 72, SGK ) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: a) X x 1,8 = 72 X = 72 : 1,8 X = 40 b) X x 0,34 = 1,19 x 1,02 X x 0,34 = 1,2138 X = 1,2138 : 0,34 X = 3,57 c) X x 1,36 = 4,76 x 4,08 X x 1,36 = 19,4208 X = 19,4208 : 1,36 X = 14,28. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

a) X x 1,8 = 72

X = 72 : 1,8

X = 40

b) X x 0,34 = 1,19 x 1,02

X x 0,34 = 1,2138

X = 1,2138 : 0,34

X = 3,57

c) X x 1,36 = 4,76 x 4,08

X x 1,36 = 19,4208

X = 19,4208 : 1,36

X = 14,28.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: