Đáp án Bài 2: Luyện tập (trang 70, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

a) X x 8,6 = 387

X = 387: 8,6

X = 45

b) 9,5 x X = 399

X = 399 : 9,5

X = 42

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận