Đáp án Bài 2: Luyện tập (trang 119, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận