Đáp án Bài 2: Luyện tập (trang 110, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Tóm tắt: Chiều dài: 1,5m Chiều rộng: 0,6m Chiều cao: 8dm S quét sơn: …? 8dm = 0,8.m Bài giải Diện tích xung quanh thùng là: (1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 () Diện tích 1 mặt đáy thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 () Vì thùng không nắp nên diện tích cần sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 () Đáp số: 4,26. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Tóm tắt:

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

S quét sơn: …m^2 ?

8dm = 0,8.m

Bài giải

Diện tích xung quanh thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m^2 )

Diện tích 1 mặt đáy thùng là:

1,5 x 0,6 = 0,9 (m^2 )

Vì thùng không nắp nên diện tích cần sơn là:

3,36 + 0,9 = 4,26 (m^2 )

Đáp số: 4,26m^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: