Đáp án Bài 2: Luyện tập chung (trang 80, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: a) x × 100 = 1,643 + 7,357 x × 100 = 9 x = 9 : 100 x = 0,09 b) 0,16 : x = 2 –0,4 0,16 : x = 1,6 x=0,16 : 1,6 x=0,1 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

a) x × 100 = 1,643 + 7,357

x × 100 = 9

x = 9 : 100

x = 0,09

b) 0,16 : x = 2 –0,4

0,16 : x = 1,6

x=0,16 : 1,6

x=0,1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: