Đáp án Bài 2: Luyện tập chung (trang 128, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Diện tích xung quanh hình lập phương là: (1,5 X 1,5) X 4 = 9 () Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (1,5 X 1,5) X 6 = 13,5 () Thể tích của hình lập phương là: 1,5 X 1,5 X 1,5 = 3,375 () Đáp số: a) 9; b) 13,5 c) 3,375. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

(1,5 X 1,5) X 4 = 9 (m^2 )

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 X 1,5) X 6 = 13,5 (m^2 )

Thể tích của hình lập phương là:

1,5 X 1,5 X 1,5 = 3,375 (m^3 )

Đáp số: a) 9m^2 ; b) 13,5m^2 c) 3,375m^3 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: