Đáp án Bài 2: Luyện tập chung (trang 127, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Diện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 () Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 () Tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là: 72 – 36 = 36 () Vậy diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP bằng nhau. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 x 6 = 72 (cm^2 )

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm^2 )

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm^2 )

Vậy diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP bằng nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: