Đáp án Bài 2: Luyện tập chung (trang 127, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 x 6 = 72 (cm^2 )

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm^2 )

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm^2 )

Vậy diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP bằng nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận