Đáp án Bài 2: Luyện tập chung (trang 106, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Diện tích khăn trải bàn là:

2 x 1,5 = 3 (m^2)

Diện tích hình thoi là:

2 x 1,5 : 2 = 1,5 (m^2)

Đáp số: 3 m^2, 1,5 m^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận