Đáp án Bài 2: Luyện tập chung (trang 106, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Diện tích khăn trải bàn là: 2 x 1,5 = 3 () Diện tích hình thoi là: 2 x 1,5 : 2 = 1,5 () Đáp số: 3 , 1,5 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Diện tích khăn trải bàn là:

2 x 1,5 = 3 (m^2)

Diện tích hình thoi là:

2 x 1,5 : 2 = 1,5 (m^2)

Đáp số: 3 m^2, 1,5 m^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: