Đáp án Bài 2: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

5frac{9}{10} {=} {5,9} – Đọc là: năm phẩy chín

82frac{45}{100} {= 82,45} – Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm.

810frac{225}{1000} {= 810,225} – Đọc là: tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận