Đáp án Bài 2: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: a) Năm đơn vị, chín phần mười: 5,9 b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm): 24,18 c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn: 55,555 d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm: 2002,08 e) Không đơn vị, một phần nghìn: 0,001. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

a) Năm đơn vị, chín phần mười: 5,9

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm): 24,18

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn: 55,555

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm: 2002,08

e) Không đơn vị, một phần nghìn: 0,001.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: