Đáp án Bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: Tóm tắt: Lãi: 0,5% một tháng Gửi: 5 000 000 đổng Sau 1 tháng: … đổng? Giải Số tiền lãi sau một tháng là: 5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 (đồng) Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là: 5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng) Đáp số: 5 025 000 đồng. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

Tóm tắt:

Lãi: 0,5% một tháng

Gửi: 5 000 000 đổng

Sau 1 tháng: … đổng?

Giải

Số tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 (đồng)

Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: