Đáp án Bài 2: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

Diện tích xung quanh của thùng tôn:

(6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm^2 )

Diện tích đáy thùng:

6 x 4 = 24 (dm^2 )

Diện tích tôn dùng làm cái thùng:

180 + 24 = 204 (dm^2 )

Đáp số: 204dm^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận