Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015 Bài 2 : a) Đồ thị: (P) đi qua các điểm: 0(0; 0); (±1; 1), (±2; 4). (D) đi qua các điểm: (-1; 1); (1; 5). b) Phương trình hoành độ giao điểm giữa (P) và (D): = 2x + 3 <=> – 2x – 3 = 0 <=> x = -1 hoặc x = 3. *Với x = -1 thì y = 1 * Với x = 3 thì y = 9 Tọa độ giao điếm giữa (P) và (D) là (-1; 1) và (3; 9) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP. Hồ Chí Minh 2014-2015

Bài 2 :

a) Đồ thị:

(P) đi qua các điểm: 0(0; 0); (±1; 1), (±2; 4).

(D) đi qua các điểm: (-1; 1); (1; 5).

b) Phương trình hoành độ giao điểm giữa (P) và (D):

x^2 = 2x + 3 <=> 2^2 – 2x – 3 = 0

<=> x = -1 hoặc x = 3.

*Với x = -1 thì y = 1

* Với x = 3 thì y = 9

Tọa độ giao điếm giữa (P) và (D) là (-1; 1) và (3; 9)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: