Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

Bài 2 :

Từ ( 1) suy ra : b = 3 – 2a và thay vào (2) ta được :

2 – 3(3 – 2a) = – a <=> 2 – 9 + 6a + a = 0 <=> 7a = 7 <=> a = 1

Suy ra b = 1

2) Điều kiện : x ≥ 8 / 3

Phương trình đã cho tương đương với :

2 ( 2x – 1) = sqrt {3x - 8 } + 3sqrt {5x - 6}

<=> sqrt {3x - 8 } + 3 sqrt {5x - 6 } – 4x + 2

<=> 2.sqrt {3x - 8 } + 2. 3 sqrt {5x - 6} – 8x + 4 = 0

<=> – 2sqrt {3x - 8 } – 2.3 sqrt {5x - 6 } + 8x – 4 = 0

<=> ( 3x – 8) – 2sqrt {3x - 8 } + 1 + ( 5x – 6) – 2.3 sqrt {5x - 6 } + 9 =0

{(sqrt {3x - 8} -1)}^2 + {(sqrt {5x - 6} -3)}^2 = 0 (*)

Vậy nghiệm của phương trình là x = 3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận