Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010 Bài 2 : a) Với x > 0 và x ≠ 4, ta có: b) Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (cm); x > 0. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật là x + 2 (cm). Theo bài ra ta có phương trình: x(x + 2) = 15. Giải ra tìm được: x1 = -5 (loại); x2 = 3 (thỏa). Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 3cm, chiều dài là 5 cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán THPT Hải Dương 2009 -2010

Bài 2 :

a) Với x > 0 và x ≠ 4, ta có:

Đáp án bài 2 đề Toán 10 THPT HD

b)

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (cm); x > 0.

Suy ra chiều dài của hình chữ nhật là x + 2 (cm).

Theo bài ra ta có phương trình: x(x + 2) = 15.

Giải ra tìm được: x1 = -5 (loại); x2 = 3 (thỏa).

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 3cm, chiều dài là 5 cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: