Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán PTTH Đại học Tây Nguyên 2010-2011

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán PTTH Đại học Tây Nguyên 2010-2011 Bài 2 : 1) * Ta có: m – 1 => (d): y = 2x + 1 + x = 0 => y = 1 => P(0; 1) + y = 0 => x = -1/2 => Q ( -1/2 ; 0) *Bảng giá trị:. *Đồ thị: hình dưới. 2) Khi m = 1, dựa vào đồ thị ta nhận thấy (d) tiếp xúc với (P) tại điểm A(-1; -1). + Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: +2x + 1 = 0 <=> = 0 <=> x = -1 Thay x = -1...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 Toán PTTH Đại học Tây Nguyên 2010-2011

Bài 2 :

1) * Ta có: m – 1 => (d): y = 2x + 1

+ x = 0 => y = 1 => P(0; 1)

+ y = 0 => x = -1/2 => Q ( -1/2 ; 0)

*Bảng giá trị:.

*Đồ thị: hình dưới.

2) Khi m = 1, dựa vào đồ thị ta nhận thấy (d) tiếp xúc với (P) tại điểm A(-1; -1).

+ Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

x^2 +2x + 1 = 0 <=> {(x+1)}^2 = 0 <=> x = -1

Thay x = -1 vào phương trình đường thẳng (d) => y = -1.

Vậy (d) tiếp xúc với (P) tại điểm A(-1; -1).

3)

Vậy để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x_A ; y_A ) và B(x_B ; y_B ) thì phương trình hoành độ giao điểm: X^2 +2x + m = 0 (*) phải có 2 nghiệm phân biệt x_A , x_b khác 0.

Vậy với m = { -1 ; 2/3} thì (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A(x_A ; y_A ) và B(x_B ;y_B ) thỏa mãn điều kiện đề bài.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: