Đáp án Bài 2 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009 – 2010

| Tin mới | Tag:

Đáp án Bài 2 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009 – 2010

Bài 2 :

a) Phương trình (1) có nghiệm x = 1 + sqrt {2}

Giải ra ta dược m = 5 sqrt {2} – 6.

Vậy khi m = 5sqrt {2} – 6 thì phương trình (1) có nghiệm x= 1 + sqrt {2}

b) Ta có: Δ= {(m+1)}^2 + 24 > 0 ∀m

Suy ra phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2.

Δ = {x1.x2 +6)}^2 {2x1+ 3x2 )}^2

Theo định lí Vi -et , ta có : x1x2 = – 6 => A ={(2x1+ 3x2 )}^2

Vậy m = 0; m = 2 là các giá trị cần tìm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận