Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2014-2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2014-2015

Bài 2 :

1) Với x > 0 ; x ≠ 1

2) Với x = 4 + 2 sqrt {3} = $ latex {sqrt {3} +1 }^2 $ => sqrt {x} = sqrt {{(sqrt {3} +1)}^2} = sqrt {3} + 1

Suy ra A = 1 / (sqrt {3} +1) = (sqrt {3} – 1) / 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận