Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Tiền Giang năm 2014-2015

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Tiền Giang năm 2014-2015 Bài 2 : a) Vẽ (P) và (d) b) Phương trình hoành độ giao điểm: =x + 2 <=> – x – 2 = 0<=> = – 1 ; = 2 Từ đó tính được: = 1 ; = 4 Vậy toạ độ giao điểm của (P) vä (d) là: A(- 1; 1) và B(2; 4). c) Độ dài của đoạn thẳng AB: AB = = = 3 (dvdd) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT tỉnh Tiền Giang năm 2014-2015

Bài 2 :

a) Vẽ (P) và (d)

b) Phương trình hoành độ giao điểm:

x^2 =x + 2 <=> x^2 – x – 2 = 0<=> x_1 = – 1 ; x_2 = 2

Từ đó tính được: y_1 = 1 ; y_2 = 4

Vậy toạ độ giao điểm của (P) vä (d) là: A(- 1; 1) và B(2; 4).

c) Độ dài của đoạn thẳng AB:

AB = sqrt { 3^2 + 3^2} = sqrt {18} = 3 sqrt {2} (dvdd)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: