Đáp án bài 2 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Đáp án bài 2 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010 Bài 2 : Phương trình: 2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1) 1) Thay m = 2 vào phương trình (1) ta được: 2 + 3x + 1 = 0 Vì a – b + c = 2 – 3 + 1 = 0 nên (1) có nghiệm x1 = -1 ; x2 = -1/2 2) Phương trình (1) có Δ = – 8(m – 1) = 4 – 12m + 9 = ≥ 0 với mọi m. => Phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m. + Theo hệ thức Vi-ét ta...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Bài 2 :

Phương trình: 2x^2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1)

1) Thay m = 2 vào phương trình (1) ta được: 2x^2 + 3x + 1 = 0

Vì a – b + c = 2 – 3 + 1 = 0 nên (1) có nghiệm x1 = -1 ; x2 = -1/2

2) Phương trình (1) có Δ = {(2m -1)}^2 – 8(m – 1)

= 4m^2 – 12m + 9 = {(4m -3)}^2 ≥ 0 với mọi m.

=> Phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m.

+ Theo hệ thức Vi-ét ta có:

*x1 + x2 = ( 1- 2m ) / 2

*x1x2= (m-1) / 2

+ Theo điều kiện đề bài: 4{x1}^2 + 4 {x2}^2 + 2x1x2 =1

<=> 4{(x1+x2)}^2 – 6 x1x2 = 1 <=> {(1 - 2m)}^2 – 3m + 3 = 1

<+> 4m^2 – 7m + 3 = 0 (2)

+ Vì (2) có a + b + c = 0 nên (2) có 2 nghiệm là m1 = 1, m2 = 3/4

Vậy với m = 1 hoặc m = 3/4 thì phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: 4{x1}^2 + 4 {x2}^2 + 2x1x2 =1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: