Đáp án bài 2 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án bài 2 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010-2011 Bài 2 : Thao định lý Vi-ét ta có : + = -b/a ; . = c / a. Vì 0 ≤ ≤ ≤ 2 nên ≤ và ≤ 4. => + ≤ . + 4 => ≤ 3. + 4 Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi = = 2 hoặc = 0 , = 2 Vậy = 3 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010-2011

Bài 2 :

Thao định lý Vi-ét ta có : x_1 + x_2 = -b/a ; x_1 . x_2 = c / a.

Vì 0 ≤ x_1 x_2 ≤ 2 nên {x_1}^2 x_1 x_2 {x_2}^2 ≤ 4.

=> {x_1}^2 + {x_2}^2 x_1 . x_2 + 4

=> {(x_1 + x_2 )}^2 ≤ 3x_1 . x_2 + 4

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x_1 = x_2 = 2 hoặc x_1 = 0 , x_2 = 2

Vậy Q_{max} = 3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: