Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 3

| Tin mới | Tag:

Bài 2.Hai số cắn tìm là 1035 và 9810. Đây là hai số nhỏ nhất và lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 45.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận