Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 3

Bài 2.Hai số cắn tìm là 1035 và 9810. Đây là hai số nhỏ nhất và lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 45. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.Hai số cắn tìm là 1035 và 9810. Đây là hai số nhỏ nhất và lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 45.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: