Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 17

Bài 2. Mỗi lần Lan chia cho Hồng 4 viên kẹo thì lại chia cho Huệ 3 viên, vậy số kẹo Hồng nhận được là 4 phần, Huệ nhận được là 3 phần bằng nhau. Theo đề bài ta có sơ đồ sau: Tổng số kẹo Hồng và Huệ nhận được là: 4 + 3 = 7 (phần) Số kẹo Hồng nhận được là: 4 x (56 : 7) = 32 (viên) Số kẹo Huệ nhận được là: 56 – 32 = 24 (viên) Đáp số: Hồng nhận được 32 viên; Huệ nhận được...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.

Mỗi lần Lan chia cho Hồng 4 viên kẹo thì lại chia cho Huệ 3 viên, vậy số kẹo Hồng nhận được là 4 phần, Huệ nhận được là 3 phần bằng nhau. Theo đề bài ta có sơ đồ sau:

toán 3

Tổng số kẹo Hồng và Huệ nhận được là:

4 + 3 = 7 (phần)

Số kẹo Hồng nhận được là:

4 x (56 : 7) = 32 (viên)

Số kẹo Huệ nhận được là:

56 – 32 = 24 (viên)

Đáp số: Hồng nhận được 32 viên; Huệ nhận được 24 viên kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: