Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 2. a) 33 + 13 + 37 + 47 = ( 33 + 37) + (13+ 47) = 70 + 60 = 130. b) 37 – 5 + 35 – 7 = ( 37 – 7 ) + ( 35 – 5 ) = 30 + 30 = 60. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.

a) 33 + 13 + 37 + 47

= ( 33 + 37) + (13+ 47)

= 70 + 60 = 130.

b) 37 – 5 + 35 – 7

= ( 37 – 7 ) + ( 35 – 5 )

= 30 + 30

= 60.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: