Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 2

| Tin mới | Tag:

Bài 2.

a) 33 + 13 + 37 + 47

= ( 33 + 37) + (13+ 47)

= 70 + 60 = 130.

b) 37 – 5 + 35 – 7

= ( 37 – 7 ) + ( 35 – 5 )

= 30 + 30

= 60.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận