Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 11

| Tin mới | Tag:

Bài 2. Số gạo nhà Lan đã dùng hết là:

24 : 4 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg gạo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận