Đáp án bài 2 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

Đáp án bài 2 Bài 2: Tổng số gạo ở hai bao hơn số gạo bao thứ hai 46kg. Vậy bao thứ nhất nặng 46kg. Bao gạo thứ hai nặng: 84 – 46 = 38 (kg) Đáp số: Bao thứ nhất: 46kg Bao thứ hai: 38kg. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 2

Bài 2:

Tổng số gạo ở hai bao hơn số gạo bao thứ hai 46kg. Vậy bao thứ nhất nặng 46kg.

Bao gạo thứ hai nặng:

84 – 46 = 38 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 46kg Bao thứ hai: 38kg.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: